YAYINLAR

1985

Dr.A.Sebik, Dr.N.Akpınar, Dr.A.Bora, Dr.F.Kuyurtar.
Ayak küçük parmağında “Subkutan Degloving” yaralanması.
9. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf. 333 (Tam Metin)
(28-30 Ekim 1985, Alanya)
 
Dr.V.Lök, Dr.A.Sebik, Dr.A.Bora, Dr.E.Barın.
Kronik Osteomyelitte Oluklaştırma yöntemi.
9. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf. 417 (Tam Metin)
(28-30 Ekim 1985, Alanya)
 
1989

Dr.L.Köstem, Dr.A.Bora, Dr.A.Barutçu, Dr.F.Öztop, Dr.Y.Ademoğlu .
İnfekte kemik ve yumuşak doku defekti olan alt ekstremite yaralanmalarında; Lokal ada flabi, kemik greftlemesi ve elektrik stimülasyonu uygulaması.
10. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf, 328, 1989. (Tam Metin)
(17-20 Mayıs 1987-Mersin)
 
Dr.L.Köstem, Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Öztop, Dr.A.Barutçu, Dr.Y.Önal.
Alt ekstremitenin kronik osteomyelitlerinde lokal kas flabi.
10. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf. 549-552, 1989. (Tam Metin)
(17-20 Mayıs 1987-Mersin)
 
1991

Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Tetik .
Replantasyonlar.
2.El Cerrahisi ve Rekonstürksiyonu Kongre Kitabı, sf. 42-45. (Tam Metin)
(23 Nisan 1991-Kuşadası)
 
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.C.Balcı .
Radial forearm flapleri.
2. El Cerrahisi ve Rekonstürksiyonu Kongre Kitabı, sf. 54-58. (Tam Metin)
(23 Nisan 1991, Kuşadası)
 
Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu.
Nörovasküler ada flapleri.
12. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf. 945-948. (Tam Metin)
(21-24 Nisan 1991-Kuşadası)
 
1992

Dr.A.Bora
El ve el bileğinde spor yaralanmaları.
Spor Hekimliği Ders Notları. Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Spor Hekimliği Kolu 1 No’lu Yayını. sf.194-210. (Tam Metin)
(1992, Ankara)
 
1993

Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Tetik.
Replantasyonlar ve fonksiyonel sonuçları.
El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi, 1993, No:1, sf. 30. (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Tetik.
Replantations and their functional results:
The Turkish Experience. Microsurgery, Vol.14, Number.2, P.101 , 1993. (Tam Metin)
(Yurt Dışında Yayınlandı.)
 
1994

Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Fzt.F.Kul.
Distal parmak replantasyonları.
3. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı, 63-65, 1994. (Tam Metin)
(17-18 Mayıs 1993 Nevşehir)
 
Dr.A.Bora, Fzt.A.Enhoş.
Serbest radial forearm flab uygulamalarımız
3. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı, 102-104,  1994 (Tam Metin)
 
Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Fzt.G.Arıkan
Rolling belt injuries in children.
Journal of Hand Surgery (British and European Volume), 19-B : 5, 601-603, 1994.
(Yurt Dışında Yayınlandı.) (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Dr.V.Lök.
Elektromanyetik alanlar ile osteojenik indüksiyon (Deneysel çalışma ve klinik uygulama)
Acta Orthopaedica Turcica, 28: 258-264, 1994. (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu.
The flaps we used in the surgical treatment of the chronic decubitus  wounds.
Turkish Journal of Bone and Joint Surgery , Vol.1: 72-75, 1994. (Tam Metin)
 
Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Fzt.G.Arıkan.
Free flaps we used in orthopaedic reconstruction.
Turkish Journal of Bone and Joint Surgery, Vol.1: 76-85, 1994. (Tam Metin)
 
 
1995

Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan,  Dr.S.Ada, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu.
Elde yüksek basınç enjeksiyon yaralanması.
Acta Orthopaedica et TraumatologicaTurcica, Vol.29:1, 41-45, 1995. (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan,  Dr.S.Ada, Dr.Y.Ademoğlu.
Dorsal metakarpal arter flepleri.
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Vol.29:1, 46-50, 1995. (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan,Fzt.A.Enhoş.
Özel tip tortikolis ateli.
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Vol.29:1, 60-62, 1995. (Tam Metin)
 
 
Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.Y.Z.Önal, Dr.S.Ada
Doku genişletici kullanarak bir amputasyon güdüğünün kapatılması.
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Vol.29:1, 69-70, 1995. (Tam Metin)
 
 
Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.B.Zeren, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan.
Profesyonel bir sporcuda cild defektli eski aşil tendon rüptürünün serbest flepler ile rekonstrüksiyonu (Olgu Sunumu).
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Vol.29:3, 238-240, 1995. (Tam Metin)
 
 
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.A.Enhoş.
The treatment of the upper extremity nerve injuries with microsurgical method
and the evaluation of their late results. (Tam Metin)
Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery Dergisi, No:1, sf.18-24, 1995.
 
 
Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu , Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan.
The role of the groin flap in the reconstructions of the upper extremity.
Turkish Journal of Bone and Joint Surgery Dergisi, Vol:2, No:3-4, 1995. (Tam Metin)
 
 
Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.İ.Kaplan.
Perilunate kırıklı-çıkıkların cerrahi tedavi sonuçları.
Acta Orthopaedica et TraumatologicaTurcica, 29, 263-267, 1995. (Tam Metin)
 
 
Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan
Nervus medianus basısı ile birlikte ters palmaris longus kası anomalisi (İki Olgu Nedeni ile)
Acta Orthopaedica et TraumatologicaTurcica , 29, 313-315, 1995. (Tam Metin)
 
 
Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.F.Özkınay, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan.
Ailevi doğumsal radius başı arkaya çıkığı (Nail-Patella Sendromunun Bir Farklılığı)
Acta Orthopaedica et TraumatologicaTurcica ,29, 319-321, 1995. (Tam Metin)
 
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu.
Eight years experience in crush and avulsion type finger amputations.
Microsurgery, Vol.16:11,  739-742, 1995. (Tam Metin)
(Yurt Dışında Yayınlandı.)
 
 
1996

Dr.A.Bora
Replantasyonlar
14.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf.75-77, 1996.
(PANEL olarak sunuldu). (Tam Metin)
 
 
Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora
Serbest lateral arm fleb uygulamalarımız ve erken sonuçları
5.Milli El cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı, 167-171, 1996. (Tam Metin)
(26-29 Ekim 1996, Denizli-Pamukkale)
 
Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Fzt.F.Kul
I. ve II. Bölgede fleksor tendon onarımı sonuçlarımız
5. Milli El cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı, 261-265, 1996. (Tam Metin)
(26-29 Ekim 1996, Denizli-Pamukkale)
 
 
Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora
Free vascularized joint transfers
Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery (Türk El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi), No:4,5, sf.5-9, 1996. (Tam Metin)
 
Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Fzt.G.Arıkan
The Results of Opponensplasties in Late Median Nerve Palsy.
Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery (Türk El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi), No:4,5, sf.38-41, 1996. (Tam Metin)
 
Dr.S.Ada, Dr.A.Brora, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Fzt.G.Arıkan
Rolling belt injuries in children
Year Book of Hand Surgery, 1996, Ed.Peter C.Amadio, Vincent R.Hentz, sf.83-84,1996.
(Yurt  Dışında Yayınlandı.) (Tam Metin)
 
Dr.İ.Kaplan, Dr.S.ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora
Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinin serbest flep ile rekonstrüksiyonu.
XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf.211-216,1996. (Tam Metin)
 
 
1998

Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu.
Reconstruction of soft tissue and bone defects in lower extremity with free flaps.
Microsurgery, Vol.18; 176-181, 1998. (Tam Metin)
(Yurt Dışında Yayınlandı.)
 
Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.M.Kayalar
Evre III Kienböck hastalığında çözüm hangisidir?
Radial osteotomi mi? Yoksa interkarpal füzyon mu?
6. Türk El Cerrahisi Kong. Kitabı, sf.253-258, 1998. (Tam Metin)
 
 
Dr.A.Bora, Dr.M.Kayalar, Fzt.G.Arıkan
Tırnak matriks yaralanmaları yeterli tedavi ediliyor mu?
On yıllık retrospektif değerlendirme sonuçlarımız.
6. Türk El Cerrahisi Kong. Kitabı, sf.298-301, 1998. (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Dr.M.Kayalar, Fzt.G.Arıkan, Dr.S.Ada, Dr.İ.Kaplan
Is nail matrix injuries treated sufficiently?
Our ten years retrospective evaluation results.
Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery (El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derg.), Number: 6-7, 77-80, 1998. (Tam Metin)
 
Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Kul
The results of nerve grafting in upper extremity
Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery (El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derg.), Number: 6-7, 41-44, 1998. (Tam Metin)

 

 
1999

Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.M.Kayalar, Fzt.F.Kul
El başparmağı rekonstrüksiyonları.
Aktüel Tıp Dergisi (Ortopedi Sayısı), Cilt 4, Sayı 8, Eylül.1999. (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, G.Conker, Dr.M.Kayalar
El mikrocerrahi ve ortopedi travmatoloji hastanesi hasta kayıt programı.
XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf.501-504,
(3-7.Kasım.1999, Antalya.) (Tam Metin)
 
Dr.A.Bora, Hem.S.Ertürk, Hem.G.Özdemir, Hem.M.Dikme
Replantasyon cerrahisinde hemşire izlenimi.
XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf.505-510,
(3-7.Kasım.1999, Antalya.) (Tam Metin)
 
Dr.M.Kayalar, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu.
Kienböck hastalığında cerrahi tedavi sonuçlarımız.
Acta Orthop.Traumatol Turc , 33: 51-57, 1999. (Tam Metin)
 
Dr.Y.Ademoğlu, Dr.İ.Kaplan, Dr.A.Bora, Dr.S.Ada
Fingertip replantation with an afferent arteriovenous anastomosis: A case  report.
Romanian J.of Hand and Reconstructive Microsurgery, vol.4, Number:2:39-40, 1999.
(Yurt Dışında Yayınlandı.) (2001 yılında yılında basıldı). (Tam Metin)
 
2000

Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.E.Bal, Fzt.A.Enhoş
Üst ve alt ekstremitelerin geniş cilt avulsiyonlarında revaskülarizasyonu.
7. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, 223-227, 2000. (Tam Metin)
 
Dr.K.Ertem, Dr.A.Harma, Dr.İ.Ayan, Dr.A.Bora
Üst ekstremite replantasyonları ile ilgili erken klinik sonuçlarımız “Malatya Deneyimi”
VII.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, 184-187,  19-22
(Mayıs 2000, İstanbul.)
 
2001

Dr.Y.Ademoğlu, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.M.Kayalar, Fzt.F.Kul
Reconstruction of skin and tendon defects from wound complications after achilles tendon rupture.
The Journal of Foot and Ankle Surgery, May/June, Vol.40, No:3, 158,165, 2001. (Tam Metin)
 
2002

 
Dr.M.Kayalar, Dr.S.Ada, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.E.Bal
Analysis of 90 cases of thumb replantations.
“8 th  Congress  of the  International  Federation of  Societies for Surgery  of  the Hand”  (June 10-14, 2001, İstanbul)
(Tebliğ olarak sunuldu)
 
 
Dr.İ.Ayan, Dr.A.Bora, Dr.M.Karakaplan, Dr.M.İnan
Periferik sinirlerde uç -yan onarımları proksimal sinir ucunun davranışı.
VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı sf.195-199
(20-23 Nisan 2002 Adana). (Tam Metin)
 
Dr.K.Ertem, Dr.İ.Ayan, Dr.Y.Denizhan, Dr.A.Bora
Periferik sinir onarımı yapılan hastalardaki tedavi sonuçlarımız.
VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı sf. 258-260
(20-23 Nisan 2002 Adana). (Tam Metin)
 
 
Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Enhoş, Dr.O.Seçkin, Dr.Sait Ada, Dr.Fuat Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Kul
Major replantation in upper extremity evaluation of Late results with quantitave approach to sensibility and motor function.
International Congress The Tactic Aspects in Reconstructive Microsurgery,
Abstract Book, sf. 46-55 (Tam Metin)
(12-13 August, 2002, Bishkek-KYRGYZSTAN)
 
 
Dr.N.Elmalı, Dr.İ.Ayan, Dr.Y.Türköz, Dr.B.Mızrak, Dr.B.Germen, Dr.A.Bora
Effect of caffeic acid phenethyl ester on cartilage in experimental osteoarthritis.
The Umatology International Clinical And Experimental Investigations, 2002.
(23 Ağustos 2002’de Online First Article olarak yayınlandı.) (Tam Metin)
 
Dr.N.Elmalı, Dr.K.Ertem, Dr.S.Özen, Dr.M.İnan, Dr.T.Baysal, Dr.G.Güner, Dr.A.Bora
Fracture healing and bone mass in rats fed on liquid diet containing ethanol.
Alcoholism Clinical And Experimental Research, Vol.26, Issue 4, p.509-513, 2002. (Tam Metin)
 
2003

K.Ertem, M.İnan, S.Yoloğlu, N.Elmalı, A.Harma, S.Şahin, A.Bora
Effects of dominance, body mass index and age on grip and pınch strength.
Isokinetics and Exercise Science, Vol.II, 219-223, 2003. (Tam Metin)
 
Ertem K, İnan M, Coşkun H, Bora A
Minimal açık insizyonla gevşetme yapılan tetik parmaklı hastalardaki cerrahi tedavi sonuçlarımız.
İnönü Üniv. Tıp Fak. Derg.,  2003; 10(1); 11-13. (Tam Metin)
 
 
Ertem K, Ayan İ, Karakaplan M, Bostan H, Bora A
El parmak yokluğunda ayaktan ele damarsız falanks transferiyle tedavi (Olgu Sunumu)
İnönü Üniv. Tıp Fak. Derg.,  2003; 10(1); 43-45. (Tam Metin)
 
Ertem K, İnan M, Karakaplan M, Germen B, Bora A
Konjenital ayna el deformitesi  (Olgu Sunumu)
İnönü Üniv. Tıp Fak. Derg.,  2003; 10(2); 105-107. (Tam Metin)
 
 
2004

Ertem K, Ayan I, Harma A, Türköz R, Bora A
Radial artery pellet embolism: a case report.
Turkish. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004 Jul;10(3):212-4. (Tam Metin)
 
Ertem K, Esenkaya İ, İnan M, Taş F, Bora A
Humerus cisim kırıklarlarında tedavi yöntemleri.
İnönü Üniv. Tıp Fak. Derg.,  2004; 11(1); 15-17. (Tam Metin)
 
K.Ertem, M.İnan, H.Bostan, M.F.Ceylan, A.Bora
Bilateral intra-articular gistal radius fractures and concomittant organ injuries.
İnönü Üniv. Tıp Fak. Derg.,  2004; 11(2); 63-66. (Tam Metin)
 
Ertem K, Harma A, İnan M, Bostan H, Bora A
Üst ekstremite majör replantasyon veya revaskülarizasyon yapılan olguların fonksiyonel sonuçları.
İnönü Üniv. Tıp Fak. Derg.,  2004; 11(2); 85-88. (Tam Metin)
 
 
2005

Ertem K, Denizhan Y, Yoloğlu S, Bora A
The effect of injury level, associated injuries, the type of nerve repair, and age on the prognosis of patients with median and ulnar nerve injuries.
Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(4):322-7. Turkish. (Tam Metin)
 
Ertem K, Alkan A, Saraç K, Onal C, Botan H, Yoloğlu S, Bora A
Magnetic resonance spectroscopy study of proton metabolite level changes in sensorimotor cortex after upper limb replantation-revascularization.
Magn Reson Imaging. 2005 Jan;23(1):105-9. (Tam Metin)
 
Ertem K, Denizhan Y, Yoloğlu S, Bora A
Önkol median ve ulnar sinir yaralanmalarında yaralanma seviyesi, ek patolojiler, sinir onarımı türü ve yaşın prognoza etkileri.
Acta Orthop Traumatol Turc 2005; 39(4); 322-327. (Tam Metin)
 
Ertem K, Elmalı N, Bostan H, Bora A
Humerus Proksimal kırığına bağlı gelişen biseps tendonu uzun başının kopması: (Olgu Sunumu)
Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Derg.,  2005; 16(3); 224-226. (Tam Metin)
 
 
2006

Ertem K, Kekilli KE, Yağmur C, Ayan I, Turgut S, Bostan H, Bora A
Somatotrophic reorganization in the brain after extremity replantation, revascularization and amputations: investigated by SPECT analysis.
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006 Apr;12(2):121-8. (Tam Metin)
 
 
 
2007

Elmalı M, Baydın A, Nural MS, Arslan B, Ceyhan M, Gürmen N
Lung parenchymal injury and its frequency in blunt thoracic trauma: the diagnostic value of chest radiography and thoracic CT. Diagn Interv
Radiol. 2007 Dec;13(4):179-82. (Tam Metin)

Ayan I, Bora A, Karakaplan M, Inan M, Bostan B, Germen B, Zorludemir S, Atik E.
Effect of end-to-side repair of proximal nerve stumps of transected peripheral nerves on the development of neuroma (experimental study).
Hand (N Y). 2007 Dec;2(4):199-205. Epub 2007 Jun 5. (Tam Metin)

 
 
2009

 
Dr.T.S.Sügün, Dr.K.Özaksar, Dr.S.Ada, Fzt.F.Kul, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.M.Kayalar, Dr.E.Bal, Dr.T.Toros, Dr.A.Bora
Long-Term results of major upper extremity replantations.
Acta Orthop Traumatol Turc 2009; 43(3); 206-213. (Tam Metin)
 
 
K.Ertem, Y.Karakoç, A.Çetin, A.Bora
An Iatrogenic femoral nerve injury after open reduction and displacement Ilıac Osteotomy For Hip Dysplasia: a case report.
Eur J Orthop Surg Traumatol, , 2009. (Tam Metin)
 
 
 
2010

Fırat OZAN, Mevlüt Hakan DİNÇ, Mahmut PEKEDİS
Hasan YILDIZ, Osman Arslan BORA

Nekroza Uğramış Kemikte Allojenik Mezenkimal Kök Hücrelerin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi
BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi
Cilt: 1, No: 2, 2010 (1-9) (Tam Metin)
 
Fırat OZAN, Osman Arslan BORA, Mehmet Ali FİLİZ, Zafer Kement
Interposition arthroplasty in the treatment of hallux rigidus
Acta Orthop Traumatol Turc 2010; 44(2); 143-151 (Tam Metin)
 
Fırat OZAN, Hasan YILDIZ, Osman Arslan BORA, Mahmut PEKEDİS,
Gülnihal AY COŞKUN, Oya GÖRE
The effect of head trauma on fracture healing: biomechanical testing and finite element analysis
Acta Orthop Traumatol Turc 2010; 44(4); 313-321 (Tam Metin)
2011

Gokce V, Oflaz H, Dulgeroglu A, Bora A, Gunal I.
Kirschner wire fixation for scaphoid fractures: an experimental study in synthetic bones.
J Hand Surg Eur Vol. 2011 Jan 31. (Tam Metin)

2012

Ersin KUYUCU, Mehmet ERDİL, Ali DÜLGEROĞLU, Fidan KOÇYİĞİY, Arslan BORA
An unusual cause of knee pain in a young patient; hydatid disease of femur
International Journal of Surgery Case Reports 3 (2012) 403-406 (Tam Metin)