TEBLİĞLER

1979

Dr.A.Bora, Dr.İ.Çallı.
Çocuk Felci’nin ailenin ekonomik yapısı ve kültürel düzeyi ile ilişkisi.
Sağlık Kurultayı,
(Mart 1979, İzmir)
1983

Dr.A.Bora, Dr.Veli Lök.
Darbeli elektromanyetik alanlar ile osteogenik indüksiyon.
8. Milli Türk Ortopedi ve Trav.Kongre Kitabı
(21-25 Mart 1983-Uludağ) .
1986

Dr.A.Sebik, Dr.N.Akpınar, Dr.A.Bora, Dr.F.Kuyurter, Dr.S.Us, Dr.Y.Örgen.
Femur boyun bölgesi kırıklarında perkütan kirschner telleri ile ve spongioz vidaları ile yapılan internal tesbitlerin karşılaştırılması.
Sosyal Sigortalar Kurumu Onikinci Tıp Kongresi
(22-24 Ekim 1986, İzmir)
.
Dr.A.Sebik, Dr.A.Bora, Dr.F.Kuyurter
Multipl epifiziyel displazi.
Sosyal Sigortalar Kurumu Onikinci Tıp Kongresi,
(22-24 Ekim 1986, İzmir)
1989

Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Fzt.F.Kul.
Replantasyonlar.
11. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, sf.701
(27-30 Eylül 1989-Ankara)
1991

Dr.A.Bora, Dr.Sait Ada, Dr.Fuat Özerkan, Fzt.Firdevs Kul
Extremity replantations and their functional results.
10.Symposıum of the  International Society Of Reconstructive Microsurgery,
(September.15-21, 1991, Münich-Germany) (Fotoğraflar)
1992

Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Kul
Ekstremity replantations and their functional results.
11th Congress of the International Microsurgical Society
(June.21-26,1992 Rhodos-Greece)
1994

Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.A.Enhoş.
Evaluation of the late result of microsurgically repaired upper extremity nerve injuries. International Congress Of Surgery of The Hand And Upper Extremity,
(24-28 Eylül 1994 İzmir-Türkiye)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Fzt.G.Arıkan, Fzt.A.Enhoş.
Distal digital replantation.
12th Congress of the International Microsurgical Society.
(2-7.Ekim.1994 Nara-Japonya)
(Kongrede Panel konuşması olarak kabul edildi. Gidilemedi)
.
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
The results of microsurgical repairs of upper extremity nerve injuries.
12th Congress of the International Microsurgical Society.
(2-7.Ekim.1994 Nara-Japonya)
(Kongrede Tebliğ olarak kabul edildi. Gidilemedi.).
1995

Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Major amputations.
6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH). (July 3-7, 1995, Helsinki-Finland)
.
Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.Y.Ademoğlu
Dorsal metacarpal artery flaps.
6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH).
(July 3-7, 1995, Helsinki-Finland)
.
Fzt.G.Arıkan, Fzt.F.Kul, Fzt.A.Enhoş, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora
Physicaltherapy and functional evaluation of the total major      amputations.
3rd. International Congress of the International Federation of Societies of Hand Therapists (IFSHT).
(July 4-6,1995, Helsinki-Finland)
.
Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Crush ve Avulsiyon tipi parmak amputasyonlarında mikroven greftlerinin replantasyonbaşarısına etkisi?
1.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongre Kitabı
(3-4 Haziran 1995, İstanbul)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora
Dorsal orta falanks flebi.
1.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongre Kitabı
(3-4 Haziran 1995, İstanbul)
.
Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora
Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinin serbest flep ile rekonstrüksiyonu.
SICOT (Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği) Bölgesel ve XIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji  Kongresi
(29.Eylül-4.Ekim,1995, İzmir-TURKEY)
1996

Dr. S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.F. Özerkan, Dr.İ.Kaplan
Drive belt injuries: A special type of injury observed in children.
IIIrd European Congress of Hand Surgery and Hand Physiotherapy,
(April 13-13, 1996, Paris-FRANCE)
.
Dr.A.Bora, Dr.F. Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
Seven years experience in cerebral palsy surgery and rehabilitation.
IIIrd European Congress of Hand Surgery and Hand Physiotherapy,
(April 13-13, 1996, Paris-FRANCE)
.
Fzt.A.Enhoş, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Dr.A.Bora
Our experience with RSD problem.
IIIrd European Congress of Hand Surgery and Hand Physiotherapy,
(April 13-13, 1996, Paris-FRANCE)
.
Fzt.A.Enhoş, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan,  Dr.A.Bora
Our experience of the treatment of reflex sympathetic dystrophy
Brussels International Upper Extremity Symposium,
(April, 29-30,1996, Brussels-BELGIUM)
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
10 years performance and late results in the replantation surgery of the İzmir Hand and Microsurgery Hospital: An overview.
3rd Congress European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM)
(April 17-19, 1996 , Berlin-GERMANY)
.
Dr.Y.Ademoğlu, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan,  Dr.A.Bora
Başparmak rekonstrüksiyonunda deneyimlerimiz.
Türk Plastik Cerrahi Derneği El Cerrahisi Simpozyumu
(13-14 Mayıs 1996, İstanbul)
Dr.A.Bora, Dr.F. Özerkan, Dr.Y.ADEMOĞLU, Fzt.F.Kul
Seven years experience ın cerebral palsy surgery and rehabilitation.
International Congress of Reconstructive Surgery of the Extremities Including War Injuries,
(27-30.Ekim.1996,Tahran-İRAN)
.
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F. Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
The results of microsurgical repairs of upper extremity nerve injuries.
International Congress of Reconstructive Surgery of the Extremities Including War Injuries
(27-30.Ekim.1996, Tahran-İRAN)
.
Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.F. Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Heterotopic replantations
International Congress of Reconstructive Surgery of the Extremities Including War Injuries
(27-30.Ekim.1996, Tahran-İRAN)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Eight years experience in crush and avulsion type finger amputations
International Congress of Reconstructive Surgery of the Extremities Including War Injuries
(27-30.Ekim.1996, Tahran-İRAN)
.
Fzt.F.Kul, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Modifiye Kleinert yöntemi ile zone II Fleksor tendon tamir sonuçları
VI.Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu
(6-9 Kasım.1996 Pamukkale-DENİZLİ)
.
Dr.A.Bora , Dr.F. Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
Seven years experience ın cerebral palsy surgery and rehabilitation.
VIII.Cuban Congress on Orthopaedics and Traumatology
(11-15 Kasım.1996  Habana-KÜBA)
.
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.A.Enhoş
The results of microsurgical repairs of upper extremity nerve injuries.
VIII.Cuban Congress on Orthopaedics and Traumatology
(11-15.Kasım.1996  Habana-KÜBA)
.
Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.F. Özerkan, Dr.A.Bora
Reconstruction of lower extremity defects with free flaps.
VIII.Cuban Congress on Orthopaedics and Traumatology
(11-15.Kasım.1996 Habana-KÜBA)
1997

Dr.A.Bora
Major limb replantation.
2.nd Hellenic-Turkish Intra University Orthopaedic Meeting
(15-18.Mayıs.1997 Ioannina-YUNANİSTAN)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Our experience with the dorsal middle phalangeal finger flap for fingertip Reconstruction.
F.E.S.S.H. Fourth Congress Federation of the European Societies for Surgery of the Hand and Hand Physiotherapists
(15-18.Haziran.1997, Bologna-ITALY)
.
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Algorithme of the microsurgical reconstruction of the extremities.
2.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
(27-29 Eylül 1997, İstanbul)
.
Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora
Yüzük yaralanmaları ve tedavisi
2.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
(27-29 Eylül 1997, İstanbul)
1998

Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora
The pulp defect of the thumb and its treatment.
7th. Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, (24-28 Mayıs 1998, Vancouver-CANADA)
1999

Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Distal digital replantations late results.
21st. Triennial World Congress SICOT, Societe İnternationale de Chirurgie Orthopedique de Traumatologie
(18-23 April, 1999, Sydney-AUSTRALIA)
(Tebliğ kabul edildi, Kongreye gidilemedi).
.
Dr.A.Bora,  Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.M.Kayalar
Which is the solution in stage ill Kienbock’s Disease? Radial Shortening or Intercarpal Fusion.
21st. Triennial World Congress SICOT, Societe İnternationale de Chirurgie Orthopedique de Traumatologie
(18-23 April, 1999, Sydney-AUSTRALIA)
(Tebliğ kabul edildi, Kongreye gidilemedi).
.
Dr.A.Bora,  Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Major replantation ın orthopaedic surgery. Long Term Results.
21st. Triennial World Congress SICOT, Societe İnternationale de Chirurgie Orthopedique de Traumatologie
(18-23 April, 1999, Sydney-AUSTRALIA)
(Tebliğ kabul edildi, Kongreye gidilemedi)
2001

Dr.A.Bora, Dr.K.Ertem, Dr.İ.Ayan, Dr.M.Karakaplan, Dr.A.Esioin, Dr.F.Taş
Distal finger injuries
The 8th Pan Arab Orthopaedic Congress
(17-20 October 2001, Damascus-SYRIA)
.
Dr.K.Ertem, Dr.H.Coşkun, Dr.A.Harma, Dr.M.Karakaplan, Dr.İ.Ayan, Dr.A.Bora
Üst ekstremitede kopma ve yarı kopma tarzı yaralanmalarında klinik deneyimlerimiz.
XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(24-29 Ekim 2001, ANTALYA)
.
Dr.K.Ertem, Dr.B.Germen, Dr.N.Elmalı, Dr.İ.Ayan, Dr.A.Bora
Klavikula kırıklarında takip sonuçlarımız.
XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(24-29 Ekim 2001, ANTALYA)
.
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Major replantation ofu ekstremity: Evaluation of late results with quantitative approach to sensibility and motor function
Inaugural Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Abstract 158
(October 30 – November 2, 2001, Taipei-TAIWAN)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, , Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.M.Kayalar
Total distal finger replantations
2001 Inaugural Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Abstract 159
(October 30–November 2, 2002, Taipei-TAIWAN)
2002

Dr.M.Kayalar, Dr.C.Hürel, Dr.E.Bal, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.S.Ada
Reconstruction of articular surface with osteochondral graft in hand injuries.
VIII th. Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand.
(22-25.Mayıs.02, Amsterdam-The NETHERLANDS)
.
Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.M.Kayalar, Dr.İ.Ayan, Fzt.G.Arıkan, Dr.A.Enhoş
Quantitative volumetric analysis of finger pulp atrophy after nerve repair.
European Federation of Societies for Microsurgery 6th Congress
(20-23.Haziran 2002 İstanbul-TURKEY)
.
Dr.A.Aluşlu, Dr.İ.Ayan, Dr.A.Bora, Dr.K.Ertem, Dr.Y.Denizhan, Dr.H.Bostan
Volumetric analysis of carpal tunnel in healthy  and Ill women.
European Federation of Societies for Microsurgery 6th Congress
(20-23.Haziran 2002 İstanbul-TURKEY)
.
Dr.A.Bora, Dr.C.Yağmur, Dr.İ.Ayan, Dr.H.Bostan, Dr.K.Ertem
What happenes in the brain after extremity amputations? Investigated by spect analysis.
European Federation of Societies for Microsurgery 6th Congress
(June 20-23.2002 İstanbul-TURKEY)
(AVRUPA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ)
2009

Adanaş C, Özdemir M, Durmaz H, Dinç MH, Bora A
Menisküs yırtıklarının tanısında kullanılan Thessaly testinin doğruluğunun MRG ve diğer fizik muayene testleri ile karşılaştırılması.
21.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(3-8 kasım 2009, Çeşme, İzmir)
2011
Mustafa Karakaplan, İrfan Ayan, Bora Bostan, Nurzat Elmalı, Kadir Ertem , Arslan Bora
Proksimal sinir kesisinde proksimalden uç uca distalden yan yana sinir onarımı (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Mehmet Ali Uysal, Selçuk Tunalı, Güven Mete, Arzu Avcı, Osman Arslan Bora
El parmak amputatlarının damar yataklarının çok yönlü incelenmesi ve görüntülenmesi: kadavra çalışması (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
2012

Bilal Gümüş,Fırat Seyfettinoğlu,Ali Murat Dülgeroğlu,Arslan Bora
Kalça parsiyel endoprotezlerde asetabuler erezyonun değerlendirilmesi. (Tam Metin)
Osteoporoz,Osteoartrit ve Eklem cerrahisi Kongresi
(21-22 Nisan – Miracle Hotel – Lara – Antalya)
.
Ferit Yılmaz,Fırat Seyfettinoğlu,Onur Kayatekin,Tolga Özdemirkıran,
Osman Arslan Bora
Asetabulum kırığı olan hastalarımızın günlük yaşam, cinsel ve fonksiyonel durum değerlendirilmesi. (Tam Metin)
Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
(20 Mayıs-2Haziran – Haliç Kongre Merkezi – İstanbul)
.