KURSLAR

 • 1985İngiltere – Londra-Northwick Park Hastanesi, Klinik Araştırma Merkezi Mukayeseli Tıp Bölümü Mikrocerrahi Laboratuvarında Mikrocerrahi Kursu. (Fotoğraflar)
 • 1985İzmir – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında yapılan “İnternational AO Kursu”.
 • 1988 –  Philadelphia, A.B.D. – El ve elbileğinin Tendon,Eklem ve Ligament implantasyon Cerrahisi  Kursu. (Fotoğraflar)
 • 1988 –  Michigan,  A.B.D. – El İmplant  Artroplastisi  İnternasyonel Simpozyumu Grand Rapids (Fotoğraflar)
 • 1990 İngiltere – Glaskow Üniversitesi Flap Diseksiyon Kursu .(Fotoğraflar)
 • 1998İzmir – Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak.ültesi tarafından düzenlenen “Klinik Eğitim Becerileri Kursu”
 • 1998İzmir – Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak.ültesi tarafından düzenlenen “Probleme Dayalı Öğrenim  Kursu”.
 • 2002Köln-Almanya – First German Turkish Flap Course Cologne “Flap Techniques in Reconstructive Surgery”
 • 2002Adana – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın hazırladığı “VIII. Temel İlizarov Kursu”
 • 2002İstanbul – Marmara üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hazırladığı “Obstetrik Brakial Pleksus Paralizisi ve Çocuk Kadavrasında Brakial Pleksus Diseksiyonu Kursu”
 • 2007İstanbul – TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi’nin düzenlediği “II.Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi” kursu (kursiyer)
 • 2009 İzmir – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi “Bilimsel Araştırma Planlama Kursu”