AKADEMİK ETKİNLİKLER

YURT İÇİ  AKADEMİK ETKİNLİKLER

 • 1978, İzmir Sağlık Kurultayı,  (Tebliğ ile katılım)
 • 1979, İzmir VI. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 1983, Bursa VIII. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Tebliğ ile katılım)
 • 1985, İstanbul İstanbul Pastör Hastanesi El Cerrahisi Bölümünde çalışma (Kursiyer olarak katılım)
 • 1985, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen”İnternational AO Kursu”  (Kursiyer olarak katılım)
 • 1985, İzmir Romatizmal Hastalıklar Kursu, (Kursiyer olarak katılım)
 • 1986, İstanbul El Cerrahisi İleri Kursu, (Kursiyer olarak katılım)
 • 1987 10-16 Mayıs, İzmir İzmir İli Sakatlar Haftası nedeni ile Sakatları Koruma İl Koordinasyonu tarafından düzenlenen toplantı (Konfersnsçı olarak katılım)
 • 1987, Eğridir Eğridir Koordinasyonu tarafından düzenlenen toplantı (Konferansçı olarak katılım)
 • 1987, Mersin “X.Ortopedi ve Trav.Kongresi, (Tebliğ ile katılım)
 • 1988, İzmir İzmir Devlet Hastanesi Yıllık Seminerleri, (Konferansçı olarak katılım)
 • 1989 22 Şubat, İzmir İzmir Devlet Hastanesi Yıllık Seminerleri, (Konferansçı olarak katılım)
 • 1989, Ankara XI.Ortopedi ve Trav.Kongresi, GATA (Tebliğ ile katılım)
 • 1991, Kuşadası 2.Türk El Cerrahisi Kongresi (Tebliğ ile katılım)
 • 1991 14 Şubat, İzmir İzmir Devlet Hastanesi Yıllık Seminerleri (Konferansçı olarak katılım)
 • 1994 24-29 Ekim, İzmir Uluslarlarası Üst ekstremite ve El Cerrahisi Kongresi
 • (Panelist olarak ve Tebliğ ile katılım)
 • 1994 4 Mart, İzmir D.E.Ü.T.F.H.Ortopedi ve Trav. Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen El Travmalarında Acil Cerrahi Yaklaşımlar” toplantısı (Konferansçı).
 • 1995 19 Mayıs, Trabzon Karadeniz Ortopedi ve Trav. Bölge Toplantısı Karadeniz Tek.Üniv.Tıp Fak, (Panelist olarak katılım)
 • 1995 3-4.Haziran, Şişli (Etfal) – İstanbul 1.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (Tebliğ ile katılım),
 • 1995 16-17 Haziran, Konya Türk-Alman Ortopedi Toplantısı (Panelist olarak katılım)
 • 1995 29 Eylül – 4 Ekim, İzmir SICOT (Uluslararası Ortopedi ve Trav. Birliği) Bölgesel ve XIV.Milli Türk Ortopedi ve Trav. Kongresi  (Panelist olarak katılım)
 • 1995 17 Ekim, İzmir Dr.Behçet UZ Çocuk Hastanesinde düzenlenen “CP’de üst ekstremite cerrahi Tedavisi” Semineri (Konferansçı olarak katılım)
 • 1996 06 Ocak, Bornova – İzmir SICOT Türk Ortopedi ve Trav.Birliği Derneği Bornova Şubesi Konferansı
 • 1996 16 Mayıs, İzmir Ege-Form Tedavi Merk ve El ve Mikrocerrahi Hastanesi’nin düzenlediği 1.Fizyoterapi Günleri Semineri  (Panelist olarak katılım)
 • 1996 24-27 Mayıs, Antalya 1 st. GERMAN-TURKISH Congress of the Pediatric Orthopaedics (with International Guests)  (Panelist olarak katılım)
 • 1996 06 Aralık, İzmir Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin SSK Tepecik Eğitim Hastanesinde yapılan  “Açık Kırıklar” konulu Sempozyum
 • 1996 14 Aralık, Kaya Prestij Oteli – İzmir Ege Ortopedi-Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği 30.Yıl Kutlama Etkinlikleri. (Dernek Başkanı ve Düzenleyici olarak katılım).
 • 1997 18 Ocak, E.Ü.T.F. Bornova.- İzmir Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Bornova Şubesi (SICOT) “Pes Planus ve Tedavisi” konulu Panel
 • 1997 12 Mart, Ankara Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekons.Cerrahi A.B.Dalı 96-97 Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Programı ile ilgili Seminer, (Konferansçı olarak katılım)
 • 1997 13-17 Eylül, İstanbul 15.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Konferansçı olarak katılım)
 • 1997 27-29.Eylül, İstanbul 2.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (Tebliğ ile katılım)
 • 1997 8 Kasım, İstanbul İstanbul El Klübü Toplantısı (Konferansçı olarak katılım)
 • 1998 28 Şubat, Prenses Otel Balçova – İzmir Ortopedide Temel Bilimler Sempozyumu,
 • 1998 2-4 Nisan, Prenses Otel Balçova – İzmir 1.Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu,
 • 1998 24 Eylül, Balçova- İzmir Brakial Pleksus Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar, Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak.Ortopedi ve Trav.Anabilim Dalı,
 • 1998 29 Eylül-2 Ekim, Büyük Efes Oteli – İzmir Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
 • 1998 3 Ekim, Büyükefes Oteli – İzmir Türkiye Omurga Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen “Temel Omurga Cerrahisi Kursu” (kursiyer)
 • 1998 4 Ekim, Büyükefes Oteli – İzmir Türkiye Omurga Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen “İleri Omurga Cerrahisi Kursu” (kursiyer)
 • 1998 28-31 Ekim, Bursa 6.Türk El Cerrahisi Kongresi, Almira Otel, (Tebliğ ile katılım)
 • 1998 24-27 Kasım, İnciraltı – İzmir Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak.ültesi tarafından düzenlenen “Klinik Eğitim Becerileri Kursu” (kursiyer)
 • 1998 15-18 Aralık, İnciraltı – İzmir Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak.ültesi tarafından düzenlenen “Probleme Dayalı Öğrenim Kursu” (kursiyer).
 • 1999 13 Mart, İstanbul İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi (İECMM) 8.Yıl Etkinliği “Anestezi ve Cerrahi Açıdan Major Ekstremite Replantasyonu Sorunları” Sempozyomu, (Panel Başkanı)
 • 1999 12 Haziran, Türkan Sabancı Kültür Merkezi – Edirne Trakya Üniversitesi Ortopedi Günleri – III  “Serebral Palside Tedavi Seçenekleri ve Ayak-Ayak Bileği Travmalarına  Yaklaşım” konulu Panel
 • 1999 3-7 Kasım, Dedeman Otel-Antalya XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tebliğ ile katılım)
 • 2000 9-11 Şubat, İstanbul 1.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
 • 2000 25 Mart, İzmir Türkiye Omurga Cerrahisi Kursu-3 (kursiyer)
 • 2000 13-15 Ekim, İzmir Atatürk Kültür Merkezi – İzmir III.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi
 • 2000 24-27 Ekim, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi – İstanbul Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen “5.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
 • 2000 16-19 Kasım, İzmir “Perthes Hastalığı ve Kırık Tedavisinde Son Yaklaşımlar” konulu I.İzmirPediatrik Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Kursiyer)
 • 2000 9-10 Aralık, İstanbul İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD’nın düzenlediği “İlizarov Cerrahisi (Ateşli silah yaralanmaları, dwarfizmde tedavi, ekstremite rekonstruksiyonunda rehabilitasyon)” konusunda uzmanlık sonrası eğitim semineri
 • 2000 11-13 Aralık, Bornova – İzmir Ege Üniv.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğince düzenlenen Biomekanik ve Cerrahi Anatomi Seminer ve Kadavra Pratiği
 • 2000 14-16 Aralık, Bornova-İzmir “3rd. Intra University Turkish-Greek Orthopaedic Meeting”
 • 2001 10-14 Haziran, İstanbul “8th International Fedaration Societies Surgery Hand(IFSSH) Congress” (Komite üyesi olarak)
 • 2001 15-16 Haziran, Mersin Mersin Üniversitesi, International Fedaration Societies Surgery Hand Post Congress Meeting, “Microsurgical Reconstructions in the Upper Extremity Symposium and Workshop” (bilimsel kurulda ve eğitmen)
 • 2001 1-2 Eylül, İstanbul İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Türk El – Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği’nin birlikte düzenlediği “I.El ve El Bileği Cerrahi Anatomi Mezuniyet Sonrası Eğitim ve Diseksiyon Kursu” (Bilimsel kurulda ve eğitmen olarak katılım)
 • 2001 28-30 Eylül, Trabzon Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın birlikte düzenledikleri “Glenohumeral Instabiliter” konulu toplantı
 • 2001 24-29 Ekim, Antalya Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği(TOTBİD) nin hazırladığı ödüllü “XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Jüri üyesi)
 • 2001 10.Kasım, İstanbul VII. İstanbul El Klubü’nün düzenlediği “Zone II Fleksor Tendon Yaralanmaları” konulu toplantı (Oturum başkanı ve konuşmacı)
 • 2002 15-17 Şubat, Pamukkale – Denizli Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İzmir ve Aydın Şubeleri tarafından düzenlenen “I. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri”
 • 2002 11-12 Nisan, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın hazırladığı “VIII. Temel İlizarov Kursu”  (Kursiyer)
 • 2002 20-23 Nisan, Seyhan Oteli – Adana 8.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi’nde “Periferik Sinirlerde Uç-Yan Onarımlı Proksimal Sinir Ucu Davranışı” konulu bildiri ile katılmış ve “O.Arslan Bora ve Arkadaşları” ödüllendirme komisyonu tarafından ödüle layık görülmüştür.
 • 2002 11-14 Haziran, Malatya Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Küreselleşme ve Psikiyatri” temel konulu  9.Ulusal Psikiyatri Kongresi (Panel Başkanı)
 • 2002 20-23 Haziran, İstanbul “6th Congress European Federation of Societies for Microsurgery” (Tebliğ ve poster)
 • 2002 15-19 Eylül, Limra Otel – Antalya TOTBİD’in hazırladığı “Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması”
 • 2002 28 Eylül, İstanbul  Marmara üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hazırladığı “Obstetrik Brakial Pleksus Paralizisi ve Çocuk Kadavrasında Brakial Pleksus Diseksiyonu Kursu” (Kursiyer)
 • 2002 1 Ekim, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – İstanbul Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin düzenlemiş olduğu “4.Ulusal Travma ve Acil Cerrrahi Kongresi”
 • 2002 1-5 Ekim, İstanbul Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin düzenlemiş olduğu “5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery”
 • 2002 21-26 Ekim, Antalya 6.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı)
 • 2005 3-5 Haziran, Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın hazırladığı ,“II. Ortopedi Günleri”,“El Bileği Sorunları” konulu toplantı (Oturum Başkanı)
 • 2006 2-4 Mart, Hilton Convention Center – İstanbul Türk Omuz ve Dirsek Derneği tarafından düzenlenen “IV. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi”
 • 2006 13-14 Mayıs, Grand Hotel – Gaziantep “Spor Yaralanmaları ,Artroskopi ve Diz cerrahisi Toplantısı”
 • 2006 25-28 Mayıs, Hill Side Su – Antalya “10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi” (Oturum Başkanı)
 • 2007 4-6 Mayıs, Crowne Plaza – İzmir Veli Lök 75 Yaşında Etkinlikleri (Oturum Başkanı)
 • 2007 25-27 Mayıs, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ nın düzenlediği  “Trabzon El Cerrrahisi Toplantısı”(Panel Başkanı)
 • 2007 6-8Eylül, Kültürpark – İzmir “III. Türkiye Acil Tıp Kongresi” (Panel Başkanı)
 • 2007 14-15 Eylül, İstanbul TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi’nin düzenlediği “II.Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi” kursuna katılım. (Kursiyer)
 • 2007 30 Kasım-2 Aralık, Eskişehir Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Türk El ve Üst Ekstremite Derneği’nin birlikte hazırladığı “Sinir Tuzak Nöropatileri, Travmaları ve Tümörleri” konulu “Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu”
 • 2008 16-19 Mayıs, Sheraton Otel – Çeşme – İzmir “30.yılda Prof.Dr.Rıdvan Ege onuruna” 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
 • 2009 Baltalimanı, İstanbul  “Sinir yaralanmaları ve tedavisi” konulu konferans
 • 2009 17-18 Ocak, İzmir – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi “Bilimsel Araştırma Planlama Kursu”
 • 2011 – 1-2 Kasım,  Antalya – 1. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu
 • 2011 – 1-5 Kasım, Antalya – 5. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi
 • 2011 – 4-8 Kasım, Antalya – 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

YURT DIŞI AKADEMİK ETKİNLİKLER

 • 1985, Londra – Northwick Park Hastanesi – İngiltere Klinik Araştırma Merkezi Mukayeseli Tıp Bölümü Mikrocerrahi Laboratuvarında Mikrocerrahi kursu
 • 1986, Lozan Üniversitesi – İsviçre El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kliniğinde, Prof.A.Narakas ile çalışma,
 • 1986, Zürih Üniversitesi – İsviçre El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kliniğinde, Prof.V.Meyer ile  çalışma
 • 1987, Nancy Üniversitesi Jeanne D’arc Hastanesi – Fransa El Cerrahisi bölümünde Prof.Michon ile çalışma
 • 1988, İndiana – A.B.D İndianapolis El Cerrahisi ve  El Fizyoterapisi Bölümü (Ziyaretçi cerrah)
 • 1988, Boston-A.B.D. Harward Tıp Fakültesi Massachusetts Genel Hastanesinde El Cerrahisi Bölümü (ziyaretçi cerrah),
 • 1988, Baltimore – A.B.D Amerikan  El Cerrahisi  Birliği Yıllık Kongresi..
 • 1988, Philadelphia-A.B.D El ve elbileğinin Tendon, Eklem ve Ligament implantasyon Cerrahisi kursu (Kursiyer).
 • 1988, Michigan – A.B.D. El İmplant  Artroplastisi  İnternasyonel Simpozyumu Grand Rapids kursu,
 • 1990, Glaskow Üniversitesi – İngiltere Flap Diseksiyon Kursu (Kursiyer)
 • 1991, Münih – Almanya Uluslararası Rekonstrüktif Mikrocerrahi 10.Sempozyumu (Tebliğli katılım)
 • 1992, Rodos – Yunanistan II.Uluslararası Mikrocerrahi Kongresi,  (Tebliğli katılım)
 • 1995 3-7 Haziran, Helsinki-Finlandiya ”6 th. Congress of the International Federation of Societiesfor Surgery of the Hand (IFSSH) (Tebliğli katılım)
 • 1995 4-6 Temmuz, Helsinki – Finlandiya 3 rd. International Congress of the International Federation of Societies of Hand Therapists (IFSHT)
 • 1996 16-19 Ağustos, Amsterdam – Hollanda 7th World Congress SIROT 96
 • 1996 18-23 Ağustos, Amsterdam – Hollanda 20th World Congress SICOT 96 (Poster ile katılım)
 • 1996 27-30 Ekim, Tahran – İran International Congress of Reconstructive Surgery of the Extremities Including War Injuries (Panelist olarak ve Tebliğ ile katılım).
 • 1996 11-15 Kasım, Habana – Küba VIII. Cuban Congress on Orthopaedics and Traumatology (Tebliğli katılım)
 • 1997 15-18 Mayıs, Ionnina – Yunanistan 2nd Hellenic Turkish Intra-University Orthopaedic Meeting (Panelist olarak ve Tebliğ ile katılım)
 • 1997 18-21 Mayıs, Korfu – Yunanistan 32.Congress of the European Society for Surgical Research
 • 1997 28 Mayıs-1 Haziran, Preveza – Yunanistan 13th Microsurgery Kursu (Konferansçı, eğitmen olarak katılım)
 • 1997 13-15 Haziran, Milano – İtalya 3.Symposium on Congenital Malformations of the upper limb
 • 1997 15-18 Haziran, Bologna – Italya F.E.S.S.H. Fourth Congress Federation of the European Societises for Surgery of the Hand and Hand Physiotherapists (Tebliğ ve Poster ile katılım).
 • 1999 6-7 Mart, Modena – Italya “European Consensus Conference on: Replantatıon at the upper limb and the day surgery in surgery of the hand”
 • 2000 12-19 Mart, Orlando – Florida –  A.B.D. American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) Annual Meeting
 • 2000 5-7 Ekim, Seattle – Washington – A.B.D. 55th Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand.
 • 2001 1-6 Nisan, Adelaide – South Australia 13th Triennial Congress For Asia Pacific Orthopeadic Association (APOA)
 • 2001 23-26 Nisan, Cape Town – Güney Afrika 8th International Congress on Surgery of the Shoulder
 • 2001 17-20 Ekim, Omayad Palace – Damascus – Suriye The Syrian Orthopeadic Association (Tebliğ ve konferans)
 • 2001 18-20 Ekim – Damascus – Suriye “The 8th Pan Arap Orthopeadic Congress”
 • 2001 31 Ekim 3 Kasım Taipei – Tayvan – The World Society for Reconstructive Microsurgery Congress (Tebliğ)
 • 2002 5-6 Nisan – Köln – Almanya First German Turkish Flap Course Cologne“Flap Techniques in Reconstructive Surgery” (Kursiyer)
 • 2002 12-18 Ağustos, Bishkek – Kyrgyzstan International Congress,“The Tactic Aspects in Reconstructive Microsurgery” e katılım (Konferans ve Tebliğ)
 • 2006 22-26 Mart, Chicago – IL – A.B.D. “American Academy of Orthopeadic Surgeons 2006 Annual Meeting”
 • 2006 23-26 Ağustos, Buenos Aires – Arjantin “4th SICOT/ SIROT Annual International Conferance 2006”  (Poster)
 • 2007 14-18 Şubat, San Diego – A.B.D. American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) Annual Meeting
 • 2010 28 Nisan-02 Mayıs, KKTC – Girne “Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi” (Konuşmacı)