TEZLER

Mezuniyet tezi:
Poliomiyelitis’in ailenin ekonomik yapısı ve kültürel düzeyi ile ilişkisi.
(1978 İzmir – Ege Üniversitesi)
Danışman : Doç. Dr. İsmail Çallı
Uzmanlık Tezi:
Elektromanyetik Stimilasyon’un kırık iyileştirmedeki rolü.
Deneysel araştırma, klinik çalışma
(1982 İzmir – Ege Üniversitesi)
Danışman : Prof. Veli Lök
Danışmanlık Yaptığı Tezler:
Dr. İrfan AYAN
Periferik sinirlerde uç-yan onarımlı proksimol güdüğün davranışı
(Deneysel Çalışma)
Malatya İnönü Üniversitesi 2001 (Tezi Görüntüle…)
Birincilik Ödülü: 8.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi – Adana 2002
Dr. Mustafa KARAKAPLAN
Proksimal sinir kesilerinde, proksimalden uç uca, diskalden yan yana sinir tamiri.
Malatya İnönü Üniversitesi 2002 (Tezi Görüntüle…)
Dr. Celalettin EROĞLU (Anatomi)
Parmakların distral interfalangeal eklem distalindeki bölümünün anatomik kantitatif analizi
Malatya İnönü Üniversitesi 2002 Tezi Görüntüle…
Dr Mustafa Arif ALUÇLU (Anatomi)
Kadınlarda karpal tünelin anatomik yapısının radyolojik yöntemlerle incelenmesi.
Malatya İnönü Üniversitesi 2002 Tezi Görüntüle…
Dr. Nazmi UYSAL
Diabetik alt ekstremite ampütasyonlarında beyin reorganizasyonu
(f-MRG Araştırması)
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastahanesi (İAEAH) 2006 Tezi Görüntüle…
Dr. Zafer Volkan GÖKÇE
Skafoid kırıklarında Krischner teli ile farklı açılarda tesbitin biyomekanik değerlendirmesi.
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (İAEAH) 2007 Tezi Görüntüle…
Dr. Güven METE
Sıçanlarda diz ön-iç bağ dengesizliği ve iç menüsküs çıkarılması ile oluşturulan Osteoartrit modelinde mezemkimal kök hücre tedavisi
(Deneysel Araştırma)
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (İAEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Ulusal Ortopedi ve Travnatoloji Kongresi Sarp Yener 1. ödülü – Çeşme
Dr. Cihan ADANAŞ
Tendon pencere defekti modelinde Allojenik Mezenkimal kök hücre uygulaması
(Deneysel Çalışma)
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (İAEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr.Mevlüt Hakan DİNÇ
Sıçanlarda Formalin’e maruz bırakılmuş kemikte kırık sonrası mezenkimal kök hücre tedavisi ile kırık kaynamasının ve kemiğin yeniden oluşumunun değerlendirilmesi.
(Deneysel Çalışma)
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (İAEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr. Önder CEYLAN
İmmobilizasyon ve Denervasyon atrofilerinin histomorfolojik karşılaştırılması.
(Deneysel Çalışma)
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (İAEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr. Şenol TUNCEL
Hiperbarik oksijen tedavisi ve denervasyonun kırık iyileşmesi üzerine etkisi
(Deneysel Çalışma)
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi (İEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr. Çağrı YEĞENGİL
Denervasyon ve/veya sinir ucu interpozisyonu modelinde kırık iyileşmesi.
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi (İEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr. Fırat OZAN
Kafa travması ve büyüme hormonunun kırık iyileşmesi üzerine etkisi.
(Deneysel Çalışma)
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi (İEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr. Fehmi Doruk KURAN
Aşil tendon kopmalarında hiperbarik oksijen uygulamalarının tendon iyileşmesi üzerindeki etkisi.
(Deneysel Çalışma)
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi (İEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr. Adil TURAN
Akut Lomber Medulla Spinalis yaralanmasının kırık iyileşmesi üzerine etkisi.
(Deneysel Çalışma)
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi (İEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr. Kamil Dayan
Medulla Spinalis yaralanmalarında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin etkileri.
(Deneysel Çalışma)
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi (İEAH) 2009 Tezi Görüntüle…
Dr.Mehmet Ali Uysal
El Parmak amputatlarının damar yataklarının incelenmesi ve görüntülenmesi.
(Uzmanlık Tezi)
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi (İEAH) 2011 Tezi Görüntüle…