Etiket Arşivi: Türkiye
TÜRKİYE SOLU (1960-1980)

TÜRKİYE SOLU (1960-1980)

Yazar adı: Ergun Aydınoğlu Türü: Siyaset Basımevi: Versus Kitap, 2007 ISBN: 978-9944-989-29-9 Sıra No: POL 019 Günümüzün marjinalleşmiş, siyaset-dışı ve parçalı solu kaçınılmaz mıdır? Bu çalışma, bu soruya hemen başından bir ‘‘hayır’’ cevabını veriyor. Bugünün Türkiye’si pekâlâ, çalışanların kendi örgütlenmeleriyle ülke siyasetine katıldıkları bir ülke olabilirdi. Türkiye’nin ekonomik, endüstriyel, politik ve kültürel gelişme düzeyi kadar, […]

Devamını Oku
TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ 1908-2007

TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ 1908-2007

Yazar adı: Korkut Boratav Türü: Tarih Basımevi: İmge Kitabevi, 2009 ISBN: 978-975-533-393-9 Sıra No: TAR 096 “Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisat -siyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav ‘ın kitabı, Türkiye ekonomi sinin […]

Devamını Oku
AZGELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE -3- I. Dünya Savaşından 1971′e

AZGELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE -3- I. Dünya Savaşından 1971′e

Yazar adı: Stefanos Yerasimos Çeviren: Babür Kuzucu Türü: Tarih Basımevi: Gözlem Yayınları, – ISBN: Seri No: TAR 078 Paris Vincennes Üniversitesinde Öğretim Üyesi olan yazarın, zengin bir tarihi belgeler demetinin değerlendirildiği çalışması Türk tarihini Bizanstan 1971’e kadar uzanan çok geniş bir zaman dilimi boyutlarında ele alması açısından ayrı bir önem kazanıyor… Özellikle Batı kaynaklarından geniş […]

Devamını Oku
AZGELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE -2- Tanzimattan 1. Dünya Savaşına

AZGELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE -2- Tanzimattan 1. Dünya Savaşına

Yazar adı: Staefanos Yerasimos Çeviren: Babür Kuzucu Türü: Tarih Basımevi: Gözlem Yayınları, 1977 ISBN: Sıra No: TAR 077 Osmanlı-Türk toplumuyla Batı toplumları arasında ilişkilerin karmaşık mekanizmasını göz önüne sermeyi amaçlayan bu eserde, Türkiye’nin azgelişmişlik diye nitelendirilen bugünkü durumuyla sonuçlanan evrim süreci, Türk toplumunu oluşturan unsunların mücadelesinden doğan iç dinamiği ve bu toplumun öteki sosyo-ekonomik sistemlerle […]

Devamını Oku
AZGELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE -1- Bizanstan Tanzimata

AZGELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE -1- Bizanstan Tanzimata

Yazar adı: Stefanos Yerasimos Çeviren: Babür Kuzucu Türü: Tarih Basımevi: Gözlem Yayınları, 1977 ISBN: Sıra No: TAR 076 Stefanos Yerasimos’un bu kitabı yalnız Türkiye sorunlarıyla değil, ‘azgelişmişlik’le nitelendirebileceğimiz bütün diğer ülkelerle ilgilenenler için de önemli ve muhakkak okunması gerekli bir eser. Zengin bir tarihi belgeler tomarının değerlendirilmesine ve tarihi diyalektik bir açıdan kaleme alınmış olmasına […]

Devamını Oku
TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ TARİHİ -CİLT 2- 1453-1559

TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ TARİHİ -CİLT 2- 1453-1559

Yazar adı: Prof. Dr. Mustafa Akdağ Türü: Tarih Basımevi: Cem Yayınevi, 1974 ISBN: Sıra No: TAR 075 Profesör Mustafa Akdağ, “Türkiye`nin İktisadi ve İçtimai Tarihi”ni 17 yılda hazırladı. Bu eser, tarih boyunca Türkiye`nin sürdürdüğü ekonomi ve toplum hayatını, günümüzün geçmişle olan bağlantısını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Böylece, Türkiye Tarihi üzerine ki bir takım bilgilerin ne […]

Devamını Oku
TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ TARİHİ -CİLT 1- 1243-1453

TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ TARİHİ -CİLT 1- 1243-1453

Yazar adı: Prof. Dr. Mustafa Akdağ Türü: Tarih Basımevi: Cem Yayınevi, 1977 ISBN: Sıra No: TAR 074 Profesör Mustafa Akdağ, “Türkiye`nin İktisadi ve İçtimai Tarihi”ni 17 yılda hazırladı. Bu eser, tarih boyunca Türkiye`nin sürdürdüğü ekonomi ve toplum hayatını, günümüzün geçmişle olan bağlantısını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Böylece, Türkiye Tarihi üzerine ki bir takım bilgilerin ne […]

Devamını Oku
KEMAL ATATÜRK VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE

KEMAL ATATÜRK VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE

Yazar adı: Johannes Glasneck Çeviren: Arif Gelen Türü: Tarih Basımevi: Onur Yayınları, 1976 ISBN: Sıra No: TAR 060

Devamını Oku
TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA

TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA

Yazar adı: Mehmet Kemal Türü: Tarih Basımevi: Çağdaş Yayınları, 1983 ISBN: Sıra No: TAR 056

Devamını Oku
TÜRKİYE ÜZERİNE TEZLER 1908 – 1978

TÜRKİYE ÜZERİNE TEZLER 1908 – 1978

Yazar adı: Yalçın Küçük Türü: Tarih Basımevi: Tekin Yayınevi, 1978 ISBN: Sıra No: TAR 055

Devamını Oku