POSTERLER

1994

Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Our experience with the dorsal middle phalangeal finger flap for fingertip reconstruction.
Federation of European Societies for Microsurgery, sf.68
(16-19.Haziran.1994, Kopenhag-Danimarka)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.B.Zeren, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan
A composite fascio-cutaneo-tendinous free flap for reconstruction of an old tendo calcaneus rupture of a professional football player.
XXV th. Fims World Congress of Sports Medicine.
(16-10.Eylül.1994, Atina-Yunanistan)
.
Dr.A.Bora, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Fzt.A.Enhoş
Splinting in hand surgery.
International Congress Of Surgery of The Hand And Upper Extremity,
(24-28.Eylül.1994, İzmir-Türkiye)
1995

Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul.
The results of microsurgical repairs of upper extremity nerve injuries.
6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH)
(July 3-7, 1995, Helsinki-Finland)
.
Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Heterotopic replantations.
6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH)
(July 3-7, 1995, Helsinki-Finland)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Fzt.G.Arıkan, Fzt.A.Enhoş
Distal digital replantations.
6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH)
(July 3-7, 1995, Helsinki-Finland)
Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
The effect of the primary microvein grafts to the crush and avulsion type total finger amputations (Controlled Clinical Study).
6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH)
(July 3-7, 1995, Helsinki-Finland)
.
Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Fzt.G.Arıkan
Free flaps reconstruction in hand and orthopaedic surgery.
6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH)
(July 3-7, 1995, Helsinki-Finland)
.
Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.B.Zeren, Dr.A.Bora
Cilt defektli aşil tendon rüptürünün serbest flep ile rekonstrüksiyonu.
SICOT (Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği) Bölgesel ve XIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji  Kongresi
(29.Eylül-4.Ekim,1995, İzmir-TURKEY)
1996

Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
Eight years experience in crush and avulsion type finger amputations.
3rd Congress European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM)
(April 17-19, 1996  Berlin-GERMANY)
.
Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan.
Ten years experience on orthopaedic nicrosurgery in İzmir and Microsurgery Hospital an overview.
20th World Congress SICOT 96
(18-23.Ağustos.1996 Amsterdam-HOLLANDA)
.
Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu
The results of surgical treatment of perilunate fracture-dislocations.
20th World Congress SICOT 96
(18-23.Ağustos.1996 Amsterdam-HOLLANDA)
1997

Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
High pressure injection injuries of the hand.
F.E.S.S.H. Fourth Congress Federation of the European Societies for Surgery of theHand and Hand Physiotherapists
(15-18.Haziran.1997, Bologna-ITALY)
1998

Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.A.Bora
Our experience in complex hand injuries
7th. Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand
(24-28 Mayıs1998, Vancouver-CANADA)
2001

Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.M.Kayalar, Dr.İ.Ayan, Fzt.G.Arıkan, Dr.A.Enhoş
Quantitative volumetric analysis of finger pulp atrophy after nerve repair.
“European Association of Clinical Anatomy Congress Montpellier” Association Europeenne d’Anatomic Clinique 6th Congress,
(13-15 September 2001 FRANCE)
.
Dr.A.Bora, Dr.MA.Aluclu, Dr.İ.Ayan, Dr.T.Baysal, Dr.A.Alkan
Radiologic investigation of carpal canal in healthy women with women who have CTS.
“European Association of Clinical Anatomy Congress Montpellier” Association Europeenne d’Anatomic Clinique 6th Congress,
(13-15 September 2001 FRANCE)
.
Dr.A.Aluşlu, Dr.İ.Ayan, Dr.A.Bora, Dr.K.Ertem, Dr.Y.Denizhan, Dr.H.Bostan
Volumetric analysis of carpal tunnel in healthy  and Ill women.
“European Association of Clinical Anatomy Congress MONTPELLIER”, Association Europenne Anatomic Clinique,
(13-15 September 2001, FRANCE)
2002

Dr.A.Bora, Dr.K.Ertem, Dr.I.Ayan, Dr.M.Karakaplan, Dr.A.Eskin, Dr.F.Tas
Distal finger injuries.
VIII th. Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand.
(22-25.Mayıs.02, Amsterdam-NETHERLANDS)
.
Dr.N.Elmalı, Dr.B.German, Dr.Y.Türköz, Dr.B.Mizrak, Dr.İ.Ayan, Dr.M.İnan, Dr.A.Bora
Influence of caffeic acid phenetly ester (Cape) on cartilaginous tissue regeneration (An Experimental Study in Rabbits).
SICOT/SIROT 2002 XXII World Congress
(August 23-31, 2002, San Diego-California-USA)
.
Dr.N.Elmalı, Dr.K.Ertem, Dr.S.Özen, Dr.T.Baysal, Dr.M.İan, Dr.G.Güner, Dr.A.Bora
Fracture healing and bone mass in rats fed on liquid diet containing ethanol.
SICOT/SIROT 2002 XXII World Congress
(August 23-31, 2002, San Diego-California-USA)
.
Dr.A.Harma, Dr.M.İnan, Dr.A.Bora, Dr.K.Ertem, Dr.F.Tas
The wad: A invisible detail in shotgun woundings
TJTES, 5th. European Congress of Trauma and Emergency Surgery.
2003
K Ertem, H Coşkun, İ Ayan, .A.Bora
Tetik parmak olgularında mini açık cerrahi tedavi sonuçlarımız.
XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(18-23 Ekim 2003, İstanbul)
.
K Ertem, A Alkan, K Saraç, A.Bora, S.Yoloğlu, H.Bostan
Üst ekstremite majör replantasyon veya revaskülarizasyon yapılan olguların sensorimotor korteksteki değişikliklerin spektro MRI ile değerlendirilmesi.
XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(18-23 Ekim 2003, İstanbul)
.
K.Ertem, İ.Esenkaya M.İnan F.Taş, A.Bora
Humerus Diafiz kırıklarında deneyimlerimiz.
XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(18-23 Ekim 2003, İstanbul)
2009

M.H.Dinç, A.Dülgeroğlu, B.Gümüş,A.Bora
Enfekte kalça protezli hastaların tedavisinin düzenlenmesinde preoperatif kemik ve derin yumuşak doku biopsilerinin önemi.
XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kogresi-IV.Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi (Tam Metin)
(3-8.Kasım 2009, Çeşme-İZMİR)
.
Ö.Ceylan, V.Gökçe, Z.Sertöz, G.Ustaoğlu,A.Bora
Emme eşliğinde yara yeri örtünme sistemi ile tedavi ettiğimiz 3 olgu.
XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kogresi-IV.Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi (Tam Metin)
(3-8.Kasım 2009, Çeşme-İZMİR)
.
K.Ertem, Y.Karakoç, A.Çetin, A.Bora
Kalça displazisi için açık redüksiyon ve iliak osteotomi uygulanan olguda nörotmezis tip femoral sinir yaralanması.
XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kogresi-IV.Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi (Tam Metin)
(3-8.Kasım 2009, Çeşme-İZMİR)
2011

Ömer Çetin, Mehmet Özdemir, Fırat Seyfettinoğlu,
Ali Murat Dülgeroğlu, Bilal Gümüş, Arslan Bora
Ekstansiyon tipi Gartland tip 3 çocuk humerus suprakondiler kırıklarında
cerrahi tedaviseçeneklerinindirsek ve el işlevleri üzerine etkileri (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Fırat Seyfettinoğlu, Ali Karaer, Zeki Sertöz, Ali Dülgeroğlu,
Ferit Yılmaz, Arslan Bora
Kubital tünel sendromunda cerrahi tedavi seçeneklerinin ulnar sinir
morfolojisi üzerine etkileri (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Ersin Kuyucu, Ali Murat Dülgeroğlu, Onur Kayatekin, Süleyman Sofulu,
Arzu Avcı, Osman Arslan Bora
Metastatik dev hücreli tümör; atipik yerleflim, atipik metastaz: olgu sunumu (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Ersin Kuyucu, Mehmet Akdemir, Mehmet Özdemir, Arslan Bora
Gonartroz osteoporotik hastalarda kalça kırığı riskini artırır mı? (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Fehmi Doruk Kuran, Mahmut Pekedis, Figen Aydın,
Nükhet Eliyatkın, Osman Arslan Bora
Aşil tendon kopmalarında hiperbarik oksijen uygulamalarının tendon
iyileşmesi üzerindeki etkileri (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Güven Mete, S. İsmet Deliloğlu Gürhan, Mehmet Ali Uysal,
H. Seda Vatansever, Feyzan Özdal Kurt, Osman Arslan Bora
Sıçanlarda kronik travmatik diz osteoartriti modelinde mezenkimal
kök hücre tedavisi: deneysel çalışma (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Fırat Seyfettinoğlu, Özgür Sünneli, Ali Dülgeroğlu,
Ersin Kuyucu, Arslan Bora
Tırnağın görülemeyecek kadar aşırı yumuşak doku hipertrofisinin eşlik ettiği
tırnak batması olgusu: olgu sunumu (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
.
Ersin Kuyucu, Ali Murat Dülgeroğlu, Zeki Sertöz, Osman Arslan Bora
Bimalleoler kırık cerrahisi sonrası erken hareketten kaçınılmalı mı? (Tam Metin)
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
(31 Ekim-5 Kasım 2011 – Belek – Antalya)
2012

Ferit Yılmaz,Fırat Seyfettinoğlu,Onur Kayatekin,Tolga Özdemirkıran,
Osman Arslan Bora
Pelvik halka kırığı olan hastalarımızın yaşam kalitesindeki değişiklikler. (Tam Metin)
Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul buluşması
(30 Mayıs-2Haziran-Haliç Kongre Merkezi-İstanbul)
.