Orgazmın Tarihi

Yazar adı: Robert Muchembled
Çeviren: İsmail Yerguz
Basımevi: Sel, 2011
Türü:  İnceleme
ISBN: 978-975-570-545-3

Sıra No: Özel 071

İnsana dair en mahrem alanlardan biri olan bedensel zevk, tarih boyunca iktidarın boyunduruğu altında tutulmuştur. Kişinin kendinden söz eden bir metin yazmasının bile cezalandırıldığı 16. yüzyıldan günümüze Batı uygarlığının modern tarihi, bu mahrem zevkin sancılı ve mücadelelerle dolu gelişimini ve özgürleşmesini içerir, ancak bu özgürleşme sanıldığı gibi sürekli genişlememiş, çeşitli dönemlerde açılıp kapanan bir görüntü sergilemiştir.

Bugün Batı uygarlığındaki cinsel özgürlüğün geldiği boyuta bakıp aldanmamak gerek. Orgazmın Tarihinin göstereceği gibi bu özgürlük yanılsaması, yabancısı olmadığımız baskıların, katı ahlakların ve ikiyüzlülüklerin gözetiminde gerçekleşmiştir. Kadınlar ve erkekler için toplumsal baskıdan uzak bir cinsellik yaşamak günümüzde de hâlâ arzulanan bir hayal olma özelliğini korumaktadır.

Otoritenin baskısından orgazmın zevkine cinsel hayatın yolculuğu…
Özellikle kadınlar, ama neredeyse tüm bireyler açısından cinsellikte otoriteden ve toplumdan azade bir cinsellik, hâlâ oluşmakta olan ve sıcak bir alandır.
Otoritenin sancısından orgazmın zevkine bireyin cinselliğinin yolculuğu…

ROBERT?MUCHEMBLED, 1944 doğumlu Fransız tarihçi. Paris Nord Üniversitesinde görev yapmaktadır. Modern çağ üzerine yoğunlaşan çalışmalarında özellikle halk kültürü, cadılık, şeytan, kadınlar, şiddet gibi konular üzerine yapıtlar vermiştir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook